สถาบันฯ ประกาศเจตนารมณ์ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

Posted Posted in ข่าวประสัมพันธ์

สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมประกาศเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน การไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No […]

นักศึกษาสาขาช่างยนต์ มทร.พระนคร เยี่ยมชมสถาบันฯ

Posted Posted in ข่าวประสัมพันธ์

สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้การต้อนรับ ผศ.กุลยศ สุวันทโรจน์ […]

มทร.พระนคร ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมอบรม (ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย)

Posted Posted in ข่าวประสัมพันธ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดอบรมโครงการ “ฝึกทักษะการออกแบบและพัฒนานวัตกรรมการผลิตเครื่องมือตัดต้นน้ำอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน” โดยมีวัตถุประสงค์ […]

สถาบัน ฯ ร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้อำนวยการฯ

Posted Posted in Uncategorized, ข่าวประสัมพันธ์

สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ธีรเชษฐ์ (สุวัสส์) แพ่งธีระสุขมัย […]